Gỉam giá 12% cho đơn hàng đầu tiên đặt trên website LÀM ĐẸP MẸ VÀ BÉ .

VITACARE – CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Nguyên tắc Bảo mật của Chúng tôi

Tại Công ty TNHH Thương mại Vitacare (“Vitacare” hoặc “chúng tôi”), chúng tôi rất nghiêm túc trong vấn đề bảo mật. Dưới đây là 5 lời hứa về vấn đề bảo mật của chúng tôi đối với bạn:

  1. Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn được sử dụng phù hợp với pháp luật an toàn thông tin hiện hành.
  2. Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN minh bạch với bạn về việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn như thế nào. Điều này bao gồm việc thông báo với bạn về loại dữ liệu nào mà chúng tôi thu thập, chúng tôi làm gì với dữ liệu đó, chúng tôi sẽ chia sẻ cho ai dữ liệu đó và người mà bạn nên liên hệ nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.
  3. Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN cung cấp cho bạn những tùy chọn đơn giản để thông báo cho chúng tôi rằng bạn muốn “DỪNG LẠI” khi mà bạn không còn cảm thấy hài lòng với việc truyền thông tiếp thị của chúng tôi.
  4. Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và đảm bảo rằng không có bất kỳ người không được phép nào truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn.
  5. Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN phản hồi ngay lập tức bất kỳ câu hỏi nào về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 

Thông báo Bảo mật của Chúng tôi

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được bảo mật.  

Thông báo Bảo mật này giải thích các loại Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu đó liên quan đến những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thông báo Bảo mật này bao gồm cả dữ liệu được thu thập trực tiếp tại các cửa hàng của chúng tôi hoặc thông tin dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi, và trực tuyến thông qua trang web, và các sàn giao dịch của các bên thứ ba (được gọi chung là “Trang web”).

Thông báo Bảo mật này cũng áp dụng cho những nội dung mục tiêu hoặc nội dung được cá nhân hóa, bao gồm cả những quảng cáo và ưu đãi trực tuyến cho các sản phẩm và dịch vụ, mà bạn có thể thấy trên những trang web, sàn giao dịch và ứng dụng của bên thứ ba (“Trang web của Bên thứ ba”) dựa trên hoạt động trực tuyến của bạn. Những Trang web của Bên thứ ba này sẽ có các chính sách bảo mật và điều khoản và điều kiện riêng của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc chúng trước khi sử dụng Trang web của Bên thứ ba. 

1. Phương thức thu thập thông tin 

2. Mục đích và thời gian thu thập thông tin

3. Phạm vi sử dụng thông tin

4. Thông tin liên hệ khi cần truy vấn dữ liệu.

 

 1. AI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG GÌ XẢY RA ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CỦA BẠN?

Chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trên Trang web của chúng tôi.

2. TÔI CÓ THỂ ĐƯA RA CÁC TRUY VẤN VỀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA TÔI NHƯ THẾ NÀO?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Bảo mật của chúng tôi qua email anhoang@novis.com.vn hoặc qua việc gửi thư đến 9A Trần Văn Trà, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh 700000.

3. DỮ LIỆU CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Dữ liệu Cá nhân thường là đề cập đến những thông tin có thể gián tiếp hoặc trực tiếp nhận dạng bạn (“Dữ liệu Cá nhân”). Dữ liệu Cá nhân thường bao gồm các nội dung như tên, địa chỉ, địa chỉ email, và số điện thoại, và cũng có thể bao gồm những nội dung khác như địa chỉ IP, thói quen mua sắm, thông tin về sức khỏe và sắc đẹp, thông tin về lối sống và sự ưa chuộng của bạn như các mối quan tâm và sở thích. Thông tin về sức khỏe được cho là “danh mục đặc biệt của Dữ liệu Cá nhân” và yêu cầu phải có sự bảo mật đặc biệt do tính chất nhạy cảm của thông tin này.

4. ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI BẠN CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHO CHÚNG TÔI HOẶC KHI CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN BẰNG CÁCH KHÁC?

Chúng tôi trực tiếp thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng một số phương thức, ví dụ như khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu để đăng ký khách hàng trên Trang web của chúng tôi hoặc là đăng ký thành viên đối với bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào của chúng tôi, đăng ký cho hoạt động rút thăm trúng thưởng, các trò chơi hoặc các cuộc thi, đăng ký nhận bảng tin, nhận thông tin hoặc thư từ, sử dụ** ứng dụng của chúng tôi, mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, hoàn thành khảo sát, hoàn thành các kiểm tra chẩn đoán về sức khỏe và sắc đẹp, đưa ra nhận xét hoặc yêu cầu hoặc liên hệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi. 

Khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định tại Thông báo Bảo mật này. Nếu bạn không muốn chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo cách này, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Chúng tôi cũng có thể nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn từ các nguồn khác, bao gồm thông tin từ các nguồn sẵn có trên thị trường, như cơ sở dữ liệu công cộng và các trình tổng hợp dữ liệu, và thông tin từ các bên thứ ba. Nếu bạn không muốn chúng tôi nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn thông qua các nguồn khác như vậy, vui lòng thông báo trực tiếp mong muốn của bạn đến với các nguồn cung cấp thông tin có liên quan đó.

Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn những dịch vụ của chúng tôi như được giải thích cụ thể hơn bên dưới. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi thực hiện, ví dụ như trong hầu hết các trường hợp mà chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị, sử dụng cookie hoặc dữ liệu vị trí hoặc khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn. Trong những trường hợp khác, chúng tôi có thể căn cứ vào các cơ sở pháp lý khác để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, như là đối với việc thực hiện hợp đồng với bạn hoặc cho các lợi ích hợp pháp, như hạn chế sự gian lận.

Nếu bạn trở thành một thành viên của bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào của chúng tôi, chúng tôi có thể suy luận một cách minh bạch – và chỉ khi được pháp luật hiện hành cho phép – rằng bạn muốn chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị.
Bạn luôn luôn có thể chọn không tham gia việc truyền thông tiếp thị mà không ảnh hưởng đến lợi ích dành cho khách hàng thân thiết mà bạn có.

Khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn một cách rõ ràng và chỉ cho một mục đích cụ thể. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu sự đồng ý thêm của bạn nếu chúng tôi cần sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích không được đề cập trong Thông báo Bảo mật này.

Vui lòng tham khảo bảng trong phần 6 để biết chi tiết về các loại Dữ liệu Cá nhân khác nhau mà chúng tôi có thể thu thập, các mục đích liên quan và cơ sở pháp lý để xử lý Dữ liệu Cá nhân như vậy.

5. ĐIỀU GÌ XẢY RA NẾU KHÁCH HÀNG LÀ TRẺ EM?

Trang web của chúng tôi dành cho người lớn, nhưng có thể có những trường hợp một số khách hàng dưới 18 tuổi xem hoặc mua sản phẩm trên Trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi biết khách hàng dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân của những khách hàng này cho mục đích tiếp thị trừ khi chúng tôi được cung cấp sự đồng ý của cha mẹ của họ.

Để cung cấp sự đồng ý của cha mẹ đối với hoạt động tiếp thị, vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn gọi điện hoặc gửi thư tới các địa chỉ liên hệ của Watsons như được liệt kê trong Phần 2 (chỉ áp dụng cho thẻ khách hàng thân thiết hoặc thành viên có tài khoản trực tuyến).

Trong một số trường hợp, từ hành động của bạn, chúng tôi sẽ suy luận rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của cha mẹ. Chúng tôi theo đó bảo lưu quyền quyết định rằng bạn có nhận được thông tin tiếp thị của chúng tôi hay không cho đến khi bạn đủ tuổi được cho phép.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc truy cập vào một số phần trên Trang web của chúng tôi và/hoặc việc nhận giải thưởng, hàng mẫu hoặc những phần thưởng khác có thể sẽ bị giới hạn với yêu cầu người sử dụng phải trên một độ tuổi nhất định. Chúng tôi có thể sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện việc kiểm tra xác minh độ tuổi và áp dụng bất kỳ việc giới hạn độ tuổi nào như vậy.

6. CHÚNG TÔI SẼ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU? 

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chỉ tới khi đạt được mục đích được nêu ở trên khi chúng tôi thu thập và nhận Dữ liệu Cá nhân của bạn và khi các nghĩa vụ pháp lý của chúng tối đối với việc lưu trữ thông tin đã hết hạn như được miêu tả ở Mục 5. 

7. CÁC QUYỀN LỢI CỦA BẠN LÀ GÌ? 

Nếu các yêu cầu nhất định được đáp ứng, bạn sẽ có quyền: 

• nhận từ chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi có đang xử lý Dữ liệu Cá nhân từ bạn hay không, và nếu trường hợp áp dụng, truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn; 

• sửa đổi Dữ liệu Cá nhân không chính xác;

• xóa Dữ liệu Cá nhân;

• rút sự chấp thuận của bạn đối với các nội dung truyền thông tiếp thị; và 

• rút sự chấp thuận của bạn đối với việc sử dụng Cookie (bằng cách điều chỉnh cài đặt trong trình duyệt web của bạn).

Để thực hiện các quyền của bạn, vui lòng liên hệ với Văn phòng Bảo mật (xem Phần 2 để biết chi tiết liên hệ) hoặc liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi.

 8. CHÚNG TÔI BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO? 

Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trước sự phá hủy, mất mát, thay đổi, tiết lộ khi chưa được phép, hoặc việc truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn do lỗi vô ý hay bất hợp pháp.

9. CHÚNG TÔI CÓ THỂ THAY ĐỔI THÔNG BÁO BẢO MẬT KHÔNG? 

Chúng tôi có thể thay đổi Thông báo Bảo mật vào từng thời điểm bằng cách đăng bản cập nhật của Thông báo Bảo mật tại đây. Chúng tôi khuyến khích bạn truy chuyên mục này thường xuyên để cập nhật thông tin.