Bảng khuyến cáo liều dùng

Khuyến cáo liều dùng Vitamins và Khoáng Chất

The following recommendations are based largely on guidelines from the Institute of Medicine. Recommended amounts may be expressed in milligrams (mg), micrograms (mcg), or international units (IU), depending on the nutrient. Unless specified, values represent those for adults ages 19 and older.

Xem đầy đủ nội dung

Bảng khuyến cáo liều dùng

Khuyến cáo liều dùng Vitamins và Khoáng Chất The following recommendations are based largely on guidelines from the Institute of Medicine. Recommended amounts may be expressed in milligrams (mg), micrograms (mcg), or international units (IU), depending on the nutrient. Unless specified, values represent those for adults ages 19 and older.

Xem thêm ...

Liều dùng khuyến nghị của các khoáng chất

  Table 2: LIỀU DÙNG KHUYẾN NGHỊ  ĐỐI VỚI CÁC KHOÁNG CHẤT   KHOÁNG CHẤT VÀ LỢI ÍCH ĐỐI VỚI CƠ THỂ RDA (liều dùng khuyến nghị) Hay  AI (Lượng vừa đủ ) UL* (ngưỡng trên mức tiêu thụ an toàn) NGUỒN THỰC PHẨM CHỨA BẠN CÓ BIẾT Calcium • Xây dựng và bảo vệ xương và răng • Tác dụng giảm các cơn co cơ bắp (chuột rút)  và  giúp thư giãn, đông máu, và truyền xung thần kinh • Đóng một vai trò trong sự tiết hormone và kích hoạt enzyme • Giúp duy trì huyết áp khỏe…

Xem thêm ...

Liều dùng khuyến nghị của các Vitamin

  BẢNG  LIỀU DÙNG KHUYẾN NGHỊ CHO VITAMIN (RDAs)  Các khuyến nghị sau đây chủ yếu dựa trên hướng dẫn của Viện Y Khoa Havard Hoa Kỳ. Lượng dùng đề nghị có thể được biểu thị bằng miligam (mg), microgram (mcg), hoặc đơn vị quốc tế (IU), tùy thuộc vào từng chất dinh dưỡng. Trừ khi được chỉ định,  các giá trị áp dụng cho những người trưởng thành  từ 19 tuổi trở lên. Từ viết tắt: + RDAs: các liều dùng khuyến nghị của từng chất + AI      : Lượng vừa đủ của 1 chất + UL…

Xem thêm ...

GIẢM GIÁ HÀNG CẬN DATE_ 615k giảm còn 300k
Date T3/2018_ Cho phụ nữ trên 50
vitacare.vn

Liên hệ mua hàng