BioHealth-Neb-Pro-100284
hình
4665fc1711678572f12a6053d17fc7c8.jpg_2200x2200q80.jpg_
b2e949cc3807c15c044a44a617d72b3d.jpg_2200x2200q80.jpg_
e3cb5b099a6b4dadda8444e9b3be3a49.jpg_2200x2200q80.jpg_
f98a9cbb46b7fcb486201f8adf2f4372.jpg_2200x2200q80.jpg_

Bộ phụ kiện máy xông NEB Pro

120,000 

Bộ phụ kiện máy xông BioHealth NEB Pro được dùng cho máy xông model NEB PRO, dễ dàng thay thế khi các phụ kiện của máy xông hư hỏng sau thời gian dài sử dụng hoặc bị thất lạc.

Xem giỏ hàng