A2-CLASSIC-00
A2-CLASSIC-02

A2 Classic – Máy đo huyết áp bắp tay

850,000 

Máy đo huyết áp bắp tay Microlife A2 Classic – thiết bị được phát triển dựa trên sự phối hợp giữa các bác sĩ và thử nghiệm lâm sàng, được tiến hành kiểm chứng độ chính xác để có một tiêu chuẩn cao hơn.

Xem giỏ hàng