c5e89c2711ad66b1097280b909d9e3a8.jpg_2200x2200q80.jpg_
30faf65c081d9b6797f8690ea39aa998.jpg_2200x2200q80.jpg_

Phụ kiện Túi hơi 3G size S

160,000 

Size s (17-22 cm). Size S chỉ dùng cho máy đo huyết áp A6 Basic, A5, A2 Basi

Xem giỏ hàng